O mně

JOSEF HNÍK 1946

Narozen v Praze. Po absolvování FAMU – obor umělecká fotografie začal působit v oblasti reklamní fotografie, ale současně se věnoval volné tvorbě, kde se zaměřil na fotografie aktu, krajiny a zátiší. Později založil reklamní agenturu a začal se věnovat i filmové reklamě.

Od roku 2001 se věnuje pouze volné fotografické tvorbě a pro své umělecké vyjádření používá starou fotografickou techniku, dřevěné měchové fotografické aparáty z konce 19. století s formátem negativu 18×24, 24×30 a 30x40cm osazené původními, primitivními objektivy. Námětem této jeho tvorby jsou stylizovaná zátiší a portréty. Při realizaci záběrů záměrně používá nízkou světelnou intenzitu a expoziční doby se tak pohybují od 1 až  do cca 20 ti hodin.

V poslední době se zaměřil i na experimentální barevné fotografie lidských postav a tváří i zcela nový projekt My lidé, mapující brutalitu současných válečných konfliktů pořízené digitálním fotoaparátem.

Jedinečnost autorovy tvorby spočívá mimo jiné v tom, že jako jeden z mála fotografů používá pro svoji práci původní velkoformátové fotoaparáty a následný přímý kontakt negativu s barytovým fotografickým papírem a v tom, že je patrně prvním fotografem, který používá  internet a množství  volně přístupných fotografických záběrů a videí, které toto medium obsahuje, pro svoji digitální tvorbu.

Metoda, kterou používá spočívá v tom, že z obrazovky monitoru sejme analogovým fotoaparátem na inverzní barevný film jeden vybraný snímek z videa, nebo vybranou fotografii a takto pořízený diapozitiv pak promítá na vybrané předměty, tvary a struktury. Výsledek projekce pak sejme digitálním fotoaparáte. Výslednou fotografii zásadně  počítačově nijak neupravuje. Touto technikou se zabývá od roku 2009 a vytvořil tak již několik  samostatných projektů, například: Jiné tváře sériových vrahů,  Jiné tváře a Jiné postavy i výše zmíněný projekt My lidé.

Jeho klasická černo bílá kontaktní tvorba zahrnuje několik samostatných cyklů, například: Skleněná tajemství, Blízké předměty, Peří, Troch jiná fauna, Portréty blízkých setkání a jiné.